ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ (Process Automation)

ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ (Process Automation)


ออกแบบ ผลิต สร้าง พัฒนา และติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
โดยทางบริษัทฯ รับออกแบบ และผลิตเครื่องจักร ตามความต้องการของลูกค้า เช่น

***เครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติทุกชนิด พร้อมระบบควบคุมแบบอิเลคทริคคอนโทรล และแบบโปรแกรมพีแอลซี (PLC)
***ระบบนิวเมตริก-ไฮโดรลิค (PNEUMATIC & HYDRAULIC)
***ออกแบบ สร้าง ปรับปรุง และดัดแปลงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบควบคุม เครื่องจักรอัตโนมัติ ด้วย PLC หรือระบบไฟฟ้าอื่น ๆ
***ระบบลำเลียงอัตโนมัติ, สายพานลำเลียง (CONVEYOR)
เครื่องจักรอัตโนมัติทุกชนิด ที่ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมทุกประเภท เป็นต้น